Lineaire functies > Recht evenredig
12345Recht evenredig

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • een recht evenredig verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een (in woorden beschreven) recht evenredig verband een passende formule opstellen;

  • de evenredigheidsconstante, het hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) herkennen;

  • berekeningen met recht evenredige verbanden uitvoeren.

Voorkennis:

  • het begrip variabele en de basisbewerkingen met getallen en variabelen uitvoeren;

  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen.

verder | terug