Lineaire functies > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Theorie

Een variabele y is een lineaire functie van x als er een formule bijhoort van de vorm

met a en b willekeurige reële getallen.

De bijbehorende grafiek is een rechte lijn.
De formule is de vergelijking van de lijn.

In de applet kun je met de schuifknop de waarden van a en b veranderen.

  • a heet de richtingscoëfficiënt of het hellingsgetal van de lijn. Dit getal geeft de toename of afname van y als x met 1 wordt verhoogd. a bepaalt hoe schuin de lijn omhoog of omlaag loopt.

  • b bepaalt het snijpunt met de y-as, dat is ( 0 , b ) .

Bij elke rechte (niet verticale) lijn in een x y-assenstelsel hoort een lineaire functie die het verband tussen x en y beschrijft. Bij een verticale lijn kun je geen functie maken.

verder | terug