Lineaire functies > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een (in woorden beschreven) lineair verband een passende formule opstellen;

  • het hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) herkennen;

  • berekeningen met lineaire verbanden uitvoeren.

Voorkennis:

  • het begrip variabele en de basisbewerkingen met getallen en variabelen uitvoeren;

  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen;

  • werken met recht evenredige verbanden.

verder | terug