Lineaire functies > Lineaire vergelijkingen
12345Lineaire vergelijkingen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

minuten.

b

Noem de tijd in uur en de afstand die de auto's afleggen .
Auto rijdt op onder het viaduct door, dit is het startpunt . Auto is dan nog km van verwijderd.

Na uur is van verwijderd: km.

Na uur is van verwijderd: km.

Beide afstanden zijn gelijk als .

Dit geeft uur en dat is minuten.

Opgave V2
a

x + y = 22

b

y + 4 = 2 ( x + 4 )

c

De formule uit a: y = - x + 22 .
De formule uit b: y = 2 x + 4 .
Maak nu tabellen en de twee grafieken in één assenstelsel.

d

In het snijpunt van de grafieken wordt aan beide formules voldaan. Dus dat punt moet je bepalen. Voor dit punt geldt - x + 22 = 2 x + 4 en dus 3 x = 18 , zodat x = 6 .
In 2006 is Bob 6 jaar en Jeroen 16 jaar oud.

e

Eigen antwoord.

Opgave 1
a

Doen; ga na dat je hetzelfde antwoord krijgt als in de uitleg.

b

Er geldt - x + 12 = x + 13 oplossen. Dit geeft 2 x = - 1 en dus x = - 0,5 .
Het snijpunt is ( - 0,5 ; 12,5 ) .

c

6 x - 1 = 3 x + 3 oplossen geeft 3 x = 4 en dus x = 4 3 .
Het snijpunt is ( 4 3 , 7 ) .

d

2 x = 3 oplossen geeft x = 1,5 .
Het snijpunt is ( 1,5 ; 3 ) .

Opgave 2
a

Eigen antwoord. Ook als het je niet lukt kun je de rest van de opgave maken.

b

en .

c

geeft en dus uur.
Daarbij hoort km.

Opgave 3
a

Doen.

b

De lineaire formule bij lijn l is y = - 0,5 x + 5 .
Het snijpunt vind je uit - 0,5 x + 5 = 0,4 x - 2 .
Het snijpunt wordt ( 70 9 , 10 9 ) .

c

l : y = 0,5 x en m : y = - x + 4 .
Voor het snijpunt is 0,5 x = - x + 4 .
Je vindt ( 8 3 , 4 3 ) .

Opgave 4

Voor kaars I geldt: L = 35 - 1,875 t .
Voor kaars II geldt: L = 42 - 2,75 t .
Het gaat nu om de nulpunten van de grafieken bij deze formules.
Voor kaars I levert 35 - 1,875 t = 0 op: t = 18 2 3 .
Voor kaars II levert 42 - 2,75 t = 0 op: t = 15 3 11 .
Reken na dat het tijdsverschil ongeveer uur en minuten is.

Opgave 5
a

De vaste kosten bedragen 3000 + 500 = 3500 euro.
De kosten per gereden km bedragen euro.

b

De vaste kosten bedragen 4000 + 750 = 4750 euro.
De kosten per gereden km bedragen euro.

c

3500 + 0,15 a = 4750 + 0,06 a oplossen geeft km. En dus ben je inderdaad vanaf ongeveer km voordeliger uit met een dieselauto.

Opgave 6
a

T K = 350000 + 6,50 q

b

T O = 11,50 q

c

Je vindt ( 70000 , 805000 ) . Dit is het punt waarop het bedrijf uit de kosten gaat komen, vandaar de naam. Als er meer dan 70000 van die lampen worden verkocht, maken ze winst.

Opgave 7
a

v + k = 300 en 3 v + 2 k = 787 .

b

k = - v + 300 en k = - 1,5 v + 393,5 .

c

- v + 300 = - 1,5 v + 393,5 oplossen geeft v = 187 . Het gevraagde snijpunt is ( 187 , 113 ) .

c

kaartjes voor volwassenen en kinderkaartjes.

Opgave 8
a

Doen. De grafiek van y 1 gaat door ( 0 , 0 ) (en dit is ook gelijk het nulpunt) en ( 4 , 1 ) . De grafiek van y 2 gaat door ( 0 , 5 ) en ( - 2,5 ; 0 ) (en dit is ook gelijk het nulpunt).

b

1 4 x = 2 x + 5 geeft x = - 20 7 . Het snijpunt is ( - 20 7 ; - 5 9 ) .

Opgave 9
a

y 1 = - 0,25 x + 1,25 en y 2 = - 5 3 x + 5 .

b

- 0,25 x + 1,25 = - 5 3 x + 5 geeft - 3 x + 15 = - 20 x + 60 en dus x = 45 17 . Het snijpunt is ( 45 17 , 10 17 ) .

Opgave 10
a

T K = 310000 + 82 x

b

T O = 124,5 x

c

310000 + 82 x = 124,5 x levert op . Er moeten dus minstens keukenmachines worden verkocht.

Opgave 11

Noem G het totale gewicht van de vrachtauto met x m3 zand. Dan is de bijbehorende formule G = 1,5 x + 4,75 . (Formule bij een lijn door twee punten.)
De vrachtauto weegt leeg dus 4,75 ton.

Opgave 12
a

Eerst omrekenen van km/h naar m/s: de cheetah rent met m/s en de zebra met m/s.

Zebra: en cheetah .

b

geeft s.

Opgave A1Ontbrekend roosterhokje
Ontbrekend roosterhokje
a

Doen.

b

De twee grootste "rechthoekige driehoeken" in figuur II zijn helemaal geen driehoeken, maar vierhoeken. Er zit een knikje in wat ogenschijnlijk de schuine zijde is. Dat kun je laten zien met behulp van hellingsgetallen. Kijk in figuur II maar eens naar de grote "rechthoekige driehoek" linksonder. Tot het hoekpunt van de rechthoek is de helling van de "schuine zijde" 3 8 = 0,375 , daarna 2 5 = 0,4 .

Opgave A2Door één punt?
Door één punt?

Stel eerst van elke lijn een vergelijking op. Neem de twee eenvoudigste vergelijkingen om het snijpunt van die twee lijnen te berekenen. Controleer dat dit snijpunt ook op de derde lijn ligt. Ze gaan alle drie door ( 110 , 66 ) .

Opgave T1
a

De twee roosterpunten zijn ( - 2 , 6 ) en ( 5 , 2 ) . Het hellingsgetal van de lijn m wordt daarom 2 - 6 5 - - 2 = - 4 7 .
Je krijgt dan een formule van de vorm y = - 4 7 x + b .
Nog even de coördinaten van één van beide punten invullen en je kunt b berekenen. De gevraagde lineaire functie wordt y = - 4 7 x + 34 7 .

b

Los op .
Beide zijden met vermenigvuldigen en je krijgt en dus zodat . Het snijpunt is .

c

- 4 7 x + 34 7 = 0 geeft x = 34 4 = 8,5 . Het nulpunt is ( 8,5 ; 0 ) .

d

Het hellingsgetal van deze lijn is hetzelfde als dat van lijn l. De formule heeft dus de vorm y = 2 x + b . Nog even de coördinaten van het gegeven punt invullen en je vindt y = 2 x - 8 .

Opgave T2
a

Met de Toyota km en met de Renault km.

b

en

c

De Renault is goedkoper bij meer dan km.

verder | terug