Lineaire functies > Lineaire vergelijkingen
12345Lineaire vergelijkingen

Toepassen

Een belangrijke toepassing van formules bij lijnen is de vlakke meetkunde. Je vat dan een lijn niet zozeer op als de grafiek van een lineaire functie, maar als meetkundig object. In dat geval moet je ook een gelijke schaalverdeling op beide coördinaatassen hebben!

Wat je in deze paragraaf hebt geleerd is het berekenen van snijpunten van lijnen. En je kunt al vergelijkingen van lijnen opstellen. Daarmee kun je bijvoorbeeld nagaan of lijnen door hetzelfde punt gaan, of punten op dezelfde lijn liggen, of lijnen evenwijdig zijn of loodrecht op elkaar staan.

Opgave A1Ontbrekend roosterhokje
Ontbrekend roosterhokje

Hierboven zie je nog eens hoe je lijnen in het platte vlak kunt beschrijven met vergelijkingen.

Hier zie je een klassieke puzzel waarbij kennis van lijnen en hun hellingsgetallen handig kan zijn. Bekijk de figuren I en II. Ze lijken te zijn samengesteld uit dezelfde vier rechthoekige driehoeken en twee rechthoeken. Toch is de oppervlakte van de figuur I gelijk aan 169 en die van figuur II gelijk aan 168. Hoe kan dat?

a

Controleer eerst dat de beide gegeven oppervlaktes inderdaad kloppen.

b

En, weet je waar de fout zit?

Opgave A2Door één punt?
Door één punt?

Onderzoek of deze drie lijnen door één punt gaan:

  • Lijn k door ( 0 , 0 ) en ( 5 , 3 ) .

  • Lijn l door ( 0 , 6 ) en ( 11 , 12 ) .

  • Lijn m door ( - 7 , - 6 ) en ( 6 , 2 ) .

verder | terug