Lineaire functies > Lineaire vergelijkingen
12345Lineaire vergelijkingen

Oefenen

Opgave 8

Gegeven zijn de lineaire functies y 1 = 1 4 x en y 2 = 2 x + 5 .

a

Teken de grafieken van beide functies in één figuur en geef daarin het snijpunt en alle nulpunten aan.

b

Bereken het exacte snijpunt van beide grafieken.

Opgave 9

De lijn k gaat door ( 5 , 0 ) en ( 1 , 1 ) . De lijn l gaat door ( 0 , 5 ) en ( 3 , 0 ) .

a

Stel bij deze lijnen passende lineaire formules op.

b

Bereken het exacte snijpunt van beide lijnen.

Opgave 10

Een bedrijf brengt een nieuwe keukenmachine op de markt. Deze keukenmachine gaat € 124,50 kosten. Om het apparaat te kunnen produceren heeft het bedrijf kosten gemaakt. Het ontwikkelen van het apparaat en het inrichten van een productielijn hebben € 310.000,00 gekost. Verder kost elk apparaat het bedrijf aan materiaal en loonkosten € 82,00.

a

Stel een formule op voor de totale kosten T K voor de productie van x van die keukenmachines.

b

Stel ook een formule op voor de totale opbrengst T O van de verkoop van x van die keukenmachines.

c

Hoeveel keukenmachines moet het bedrijf minstens verkopen om winst te kunnen maken?

Opgave 11

Een vrachtauto weegt volgeladen met 6,5 m3 zand 14,5 ton. Nadat de chauffeur 2,5 m3 zand heeft bezorgd, weegt de vrachtauto met zand nog 10,75 ton.

Hoeveel weegt de lege vrachtauto?

Opgave 12

Een zebra ziet op m afstand een cheetah (jachtluipaard) en vlucht met een topsnelheid van km/h.
De cheetah zet de achtervolging in met zijn topsnelheid van km/h.

a

Welke twee formules voor de afstand (in m) afhankelijk van de tijd (in s) kun je dan afleiden?

b

Bereken nu met behulp van de twee gevonden formules na hoeveel tijd de cheetah de zebra heeft ingehaald.

verder | terug