Lineaire functies > Lineaire vergelijkingen
12345Lineaire vergelijkingen

Theorie

Als je een probleem kunt "vertalen" naar lineaire formules dan zeg je wel dat je een lineair model hebt gemaakt. Vaak gaat het dan om het berekenen van een snijpunt van de grafieken bij twee formules.
Het snijpunt van de grafieken bij lineaire formules zoals en is als volgt uit te rekenen:

  • Je stelt beide formules aan elkaar gelijk: - x + 12 = 2 x - 7,5 .

  • Deze lineaire vergelijking los je op met de balansmethode. Je vindt: x = 6,5 .

  • De bijbehorende waarde van y vind je door de gevonden x-waarde in één van beide formules te substitueren.

Je krijgt als snijpunt van beide lijnen ( 6,5 ; 5,5 ) .

Ook een nulpunt, dus het snijpunt van de grafiek met de x as, van een lineaire formule is op te sporen door een vergelijking op te lossen. Het nulpunt van de formule y = 2 x - 7,5 vind je door 2 x - 7,5 = 0 op te lossen. Dit geeft x = 3,75 , dus het nulpunt is ( 3,75 ; 0 ) .

verder | terug