Machten en wortels > Recht evenredig met een macht
12345Recht evenredig met een macht

Theorie

Als `y` recht evenredig met een macht van `x` is, dus `y=c*x^p` , dan spreek je van een machtsfunctie. De constante `c` is de evenredigheidsconstante.

Je kunt hier voorbeelden van grafieken van machtsfuncties bekijken. Daarbij is `p` steeds een positief getal of `0` en `c=1` .

Vanuit de machtsfunctie `y=x^p` (dus als `c=1` ) kun je op twee manieren terugrekenen:

  • `x=root[p](y)`

  • `x=y^ (1/p)`

Afhankelijk van de waarde van `p` heb je één of twee antwoorden.

De rekenregels voor machten zijn:

  • `x^0=1`

  • `x^(1/a) =root[a](x)` mits `x≥0` en `a>0` .

  • `x^(a+b) =x^a*x^b`

  • `x^ (a-b) =x^a/x^b` mits `x≠0`

  • `(x^a) ^b=x^ (a*b)`

verder | terug