Machten en wortels > Omgekeerd evenredig met een macht
12345Omgekeerd evenredig met een macht

Voorbeeld 2

Met behulp van de rekenregels voor machten kun je functies met breuken vaak herleiden tot machtsfuncties van de vorm . Doe dit met de functies:

Omgekeerd kun je machtsfuncties met negatieve exponenten herleiden tot functies met breuken en soms ook wortels. Doe dit met de functies:

> antwoord

Je vindt:

En omgekeerd:

Opgave 5

In Voorbeeld 2 zie je hoe functies met breuken kunnen worden geschreven als machtsfuncties.
Schrijf de volgende functies in de vorm .

a

b

c

Opgave 6

In Voorbeeld 2 zie je ook hoe je machtsfuncties kunt schrijven zonder gebroken en/of negatieve exponenten.
Doe dit bij de volgende functies.

a

b

c

verder | terug