Machten en wortels > Omgekeerd evenredig met een macht
12345Omgekeerd evenredig met een macht

Verkennen

Opgave V1

Geluid plant zich bolvormig voort. De geluidsintensiteit is het geluidsvermogen per oppervlakte-eenheid (in Watt per vierkante meter). In formulevorm wordt dit:

Hierin is:

  • de geluidsintensiteit in W/m2

  • het geluidsvermogen in W (Watt)

  • de oppervlakte in m2

Verder geldt voor de oppervlakte van een bol: .

a

Welke formule geldt voor als functie van ?

b

Wat kun je van de geluidsintensiteit zeggen als de oppervlakte keer zo groot wordt?

c

Wat kun je van de geluidsintensiteit zeggen als de straal keer zo groot wordt?

d

Laat met voorbeelden zien waarom de volgende stellingen waar of niet waar zijn:

  • is evenredig met .

  • is evenredig met .

  • is omgekeerd evenredig met .

e

Maak de stellingen uit d die onwaar zijn waar.

verder | terug