Machten en wortels > Omgekeerd evenredig met een macht
12345Omgekeerd evenredig met een macht

Toepassen

Een geluidsbron zendt geluid uit in alle richtingen. Het geluid zal zich vanaf de bron in alle richtingen verspreiden en zich dus verdelen. Geluid is een vorm van energie. Wanneer je op een bepaalde afstand van de bron staat, zul je dus maar een gedeelte van de totale energie opvangen. De geluidsintensiteit is het vermogen per oppervlakte-eenheid (m2) in W/m2.

Opgave A1

De geluidsintensiteit .
Geluid verspreidt zich over een bolvormig oppervlak. De oppervlakte van een bol bereken je met de formule .
Hiermee wordt de formule voor de geluidsintensiteit .

a

Een luidspreker heeft een effectief vermogen van  Watt.
Bereken de geluidsintensiteit op een afstand van  meter van de luidspreker.

b

De luidspreker uit a wordt nu keer zover weggezet. Hoeveel keer zo klein wordt wordt de geluidsintensiteit?

c

Een luidspreker heeft een effectief vermogen van  Watt. Op een bepaald punt wordt een geluidsintensiteit gemeten van  W/m2.
Bereken de afstand van de luidspreker tot dit punt. Rond af op hele meters.

verder | terug