Machten en wortels > Omgekeerd evenredig met een macht
12345Omgekeerd evenredig met een macht

Verkennen

Opgave V1

Massa's trekken elkaar aan. Alles trekt aan alles volgens een wonderbaarlijk eenvoudig principe. Isaac Newton stelde: "Twee massa's trekken elkaar met dezelfde kracht aan."
"Deze gravitatiekracht is recht evenredig met het produkt van beide massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de massa's."

Wil je de kracht ( in Newton) uitrekenen die tussen twee massa's werkt, dan gebruik je de volgende formule:

Gravitatiekracht

is de universele gravitatieconstante en heeft de vaste waarde Nm2/kg2.

a

Bereken de gravitatiekracht tussen twee objecten met een massa van kg en een hartsafstand van m.

b

Met welke factor zal de gravitatiekracht kleiner worden als de afstand tussen de twee objecten wordt vergroot naar  m?
Bereken de kracht en controleer met dit antwoord en het antwoord uit de vorige opdracht, met welk factor de kracht kleiner is geworden.

c

De aarde heeft een massa van kg en een straal m.
Bereken de (gravitatie) kracht tussen een persoon met een massa van kg en de aarde. Dit heet het gewicht (in Newton).

d

Bereken het gewicht van dezelfde persoon als deze op een afstand van m van de aarde is verwijderd. De afstand is nu dus gelijk aan twee maal de straal van de aarde.

verder | terug