Machten en wortels > Wortelfuncties en gebroken functies
12345Wortelfuncties en gebroken functies

Verkennen

Opgave V1

Je staat bij een uitkijktoren op een heuvel die een hoogte heeft van m boven het aardoppervlak.
Voor de afstand (in m) die je kunt kijken vanaf een ooghoogte (in m) geldt m.
Hierbij wordt aangenomen dat de ooghoogte boven de heuvel is.
Wil je de grafiek bij deze functie maken, dan voer je in .

a

Licht toe dat de grafiek bij deze formule kan worden afgeleid uit de grafiek van .

b

Welke transformaties moet je toepassen op de grafiek van om de grafiek bij de gegeven formule te krijgen?

Je kunt in de functie geen negatieve getallen invullen, want dat is eigenlijk een wortelfunctie.

c

Wat betekent dit voor de waarden van die je in de formule kunt invullen?

d

Is recht evenredig met ?

Opgave V2

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die bij een bepaalde temperatuur nodig is om % van het zaad van een plant te laten ontkiemen. Proefondervindelijk werd dit verband tussen de tijd in dagen en de temperatuur in °C (graden Celsius) gevonden: . Hierin is de temperatuur in °C en de tijd in dagen.
Wil je de grafiek bij deze functie maken, dan voer je in .

a

Licht toe dat de grafiek bij deze formule kan worden afgeleid uit de grafiek van .

b

Welke transformaties moet je toepassen op de grafiek van om de grafiek bij de gegeven formule te krijgen?

Je kunt in de functie niet invullen, want delen door levert geen reële waarde op.

c

Wat betekent dit voor de waarden van die je in de formule kunt invullen?

d

Is recht evenredig met ?

verder | terug