Machten en wortels > Wortelfuncties en gebroken functies
12345Wortelfuncties en gebroken functies

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie .

a

Laat zien dat dit een getransformeerde machtsfunctie is.

b

Benoem de transformaties die nodig zijn om de grafiek van deze functie uit de bijbehorende standaardfunctie af te leiden.

c

Bepaal de snijpunten van de grafiek van de gegeven functie met de beide assen.

d

Los algebraïsch op: .

Opgave T2

Gegeven de functie .

a

Laat zien dat dit een getransformeerde machtsfunctie is.

b

Bepaal de asymptoten van de grafiek van de gegeven functie.

c

Bereken het nulpunt van de grafiek van de gegeven functie.

d

Los op in twee decimalen nauwkeurig: .

verder | terug