Machten en wortels > Wortelfuncties en gebroken functies
12345Wortelfuncties en gebroken functies

Voorbeeld 2

Een school heeft een kopieerapparaat voor zijn studenten waarmee ook in kleur kan worden afgedrukt. De jaarlijkse huur (inclusief onderhoud) van dit apparaat bedraag € 840,= en elke kleurenkopie kost de school € 0,45.

De studenten moeten per kopie € 0,60 betalen.

Om te berekenen bij hoeveel kopieën per jaar de school uit de kosten komt, maakt een administrateur een formule voor de kosten per kopie, afhankelijk van het aantal kopieën .
Stel zelf zo'n formule op en laat zien dat een getransformeerde machtsfunctie is van .

> antwoord

.

De school komt uit de kosten als .

Ga na dat dit het geval is als .

Opgave 7

Bekijk de formule in Voorbeeld 2.

a

Je ziet dat een getransformeerde machtsfunctie is van .

Door welke transformatie kan de grafiek van uit de bijbehorende standaardfunctie ontstaan?

b

Welke twee asymptoten heeft de grafiek van ?

c

Los de ongelijkheid zelf op.

Opgave 8

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die bij een bepaalde temperatuur nodig is om % van het zaad van een plant te laten ontkiemen. Proefondervindelijk werd dit verband tussen de tijd in dagen en de temperatuur in °C (graden Celsius) gevonden: . Hierin is de temperatuur in °C en de tijd in dagen.

a

Laat zien, dat deze functie een getransformeerde machtsfunctie is.

b

Welke twee asymptoten heeft de grafiek van ?

c

Bij welke temperatuur is binnen dagen % van het zaad ontkiemt?

verder | terug