Machten en wortels > Wortelfuncties en gebroken functies
12345Wortelfuncties en gebroken functies

Verkennen

Opgave V1

De tijd (in seconden) die een slinger er over doet om één keer heen en weer te gaan, hangt af van de lengte (in meter) van de slinger. Er geldt:

Wij gebruiken , met in meter en in seconde.

a

Laat zien dat een goede benadering is voor .

b

Een slinger klok loopt achter. Moet je groter of kleiner maken om dit te corrigeren?

c

Vul bijgaande tabel in (bereken de waarden van bij de gegeven waarden van ) en teken de bijbehorende grafiek.

(m)
(s)
Opgave V2

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die bij een bepaalde temperatuur nodig is om % van het zaad van een plant te laten ontkiemen. Proefondervindelijk werd dit verband tussen de tijd in dagen en de temperatuur in °C (graden Celsius) gevonden: . Hierin is de temperatuur in °C en de tijd in dagen.
Wil je de grafiek bij deze functie maken, dan voer je in .

a

Licht toe dat de grafiek bij deze formule kan worden afgeleid uit de grafiek van .

b

Welke transformaties moet je toepassen op de grafiek van om de grafiek bij de gegeven formule te krijgen?

Je kunt in de functie niet invullen, want delen door levert geen reële waarde op.

c

Wat betekent dit voor de waarden van die je in de formule kunt invullen?

d

Is recht evenredig met ?

verder | terug