Machten en wortels > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Samenvatten

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste toepassingen.


In dit onderwerp heb je gewerkt met machten en heb je ontdekt dat veel functies met wortels en/of breukvormen als machtsfunctie met gebroken en/of negatieve exponenten zijn te schrijven. Verder heb je kennis gemaakt met verschuivingen en vermenigvuldigingen van grafieken. Veel functies kunnen daarmee ontstaan uit een standaardfunctie waarvan de eigenschappen bekend zijn.

Je hebt nu alle theorie van Machten en wortels doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug