Exponenten en logaritmen > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • werken met exponentiële groei en de bijbehorende groeifactor, groeifactoren omrekenen;

  • lineaire groei en exponentiële groei vergelijken;

  • formules opstellen voor lineaire en exponentiële groei.

Voorkennis:

  • werken met lineaire en exponentiële groei;

  • de rekenregels voor machten gebruiken;

  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen.

verder | terug