Exponenten en logaritmen > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Theorie

Je ziet hier grafieken van twee belangrijke manieren van groei:

  • Lineaire groei met beginhoeveelheid b en een vaste toename per eenheid van  a.
    Bijbehorende formule: `H = a*t + b` .
    Bijbehorende grafiek: een rechte lijn door ( 0 , b ) met hellingsgetal a.

  • Exponentiële groei met beginhoeveelheid b en een vaste groeifactor per eenheid van g.
    Bijbehorende formule: `H = b*g^t` .
    Bijbehorende grafiek: een steeds sterker stijgende curve door ( 0 , b ) als `g gt 1` en een steeds minder sterk dalende curve door ( 0 , b ) als `0 lt g lt 1` .

Bij lineaire groei met een vaste toename van `a=0` spreek je van een constante functie.
En dat is ook het geval bij exponentiële groei met groeifactor `g^0 = 1` .

Je kunt groeifactoren omrekenen:
als de groeifactor per dag `1,5` is, dan is hij per week `1,5^7` en per uur `1,5^(1/24)` .

verder | terug