Exponenten en logaritmen > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Voorbeeld 1

De brandstof van kerncentrales bestaat uit staven uranium. Dit uranium wordt in de reactor omgezet naar plutonium. Deze stof zendt radioactieve straling uit met een halveringstijd van `10text(.)000`  jaar. Omdat de tijd waarin de hoeveelheid plutonium halveert zo groot is, is het bewaren van dit radioactieve afval een probleem.

Hoe lang moet je `10` kg plutonium als radioactief afval opslaan om te zorgen dat er nog `1` kg van over is?

> antwoord

Neem je de tijd `t` in eenheden van één halveringstijd, dan is de hoeveelheid plutonium `P` in kg:

`P = 10*0,5^t`

Je hebt dan nog `1` kg over als `10*0,5^t = 1` .
Dat levert met GeoGebra op: `t ~~ 3,32` .
Je moet het plutonium dan ongeveer `3,32 * 10000 = 33200`  jaar bewaren.

Je kunt ook de tijd `t` in jaren nemen.
Dan moet je eerst de groeifactor `g` per jaar berekenen vanuit de halveringstijd, dus vanuit:

`10*g^(10000) = 5` ofwel `g^10000 = 0,5` .

Je vindt `g = 0,5^(1/10000) = 0,9999306... ~~ 0,99993` . (Neem vooral veel decimalen.)

Vervolgens moet je oplossen `10*0,99993^t = 1` .
Je vindt dan `t ~~ 33219`  jaar.

Opgave 4

In Voorbeeld 1 wordt het verloop van de hoeveelheid plutonium in de loop van de tijd beschreven door een beginwaarde en een halveringstijd.

a

Waarom is er dan sprake van exponentieel verval?

b

Welke eenheid van tijd hoort er bij de formule `P = 10*0,5^t` ?

c

Welke horizontale asymptoot heeft deze formule?

d

Bereken zelf de groeifactor per jaar.
Ga met behulp van GeoGebra of de grafische rekenmachine na dat na `33219`  jaar de hoeveelheid plutonium minder dan `1`  kg is.

Opgave 5

Bij het huidige groeitempo is de verdubbelingstijd van de wereldbevolking `58`  jaar.
Eind 2011 bedroeg de wereldbevolking `7` miljard mensen.

a

Stel een formule op voor het aantal mensen `N` als functie van de tijd `t` .
Neem als tijdseenheid de verdubbelingstijd.

b

Na hoeveel jaar zouden er `10` miljard mensen op aarde zijn?

c

Stel ook een formule op voor `N` als functie van `t` in jaren.

d

Laat zien dat deze formule hetzelfde resultaat oplevert als bij b.

verder | terug