Exponenten en logaritmen > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Voorbeeld 2

Je ziet hier het verloop van de temperatuur `T` in °C van theewater in een beker die wordt geplaatst in een omgevingstemperatuur van `20` °C afhankelijk van de temperatuur `t` in uren.

`t` in uur `0` `1` `2` `3` `4` `5` `6` `7` `8`
`T` in °C `90,0` `48,0` `31,2` `24,5` `21,8` `20,7` `20,3` `20,1` `20,0`

Laat zien, dat de formule `T = 70*0,4^t + 20` redelijk past bij deze tabel.

Als het theewater onder de `30` °C komt kun je er geen bruikbare thee meer van maken. Na hoeveel uur is dat niet meer mogelijk?

> antwoord

Maak een tabel met de gegeven formule en vergelijk hem met de tabel hierboven.
Je zult zien dat ze goed overeenkomen.

Bruikbare thee kun je maken tot `70*0,4^t + 20 lt 30` .
Zo'n vergelijking kun je nog niet algebraïsch oplossen en dus kun je net zo goed meteen GeoGebra of een grafische rekenmachine inzetten. Je krijgt dan gemakkelijk de juiste oplossing `t gt 2,12` uur.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Maak zelf een tabel en een grafiek bij de formule.

b

Welke horizontale asymptoot heeft de grafiek van `T` ?

c

Waarom is hier geen sprake van exponentiële afname?

d

Laat zien dat je geen bruikbare thee meer kunt maken na `t gt 2,12` .

Opgave 7

Een patiënt krijgt via een infuus een medicijn toegediend. De formule

`A = 540 - 540*0,95^t`

geeft de hoeveelheid `A` in mg van het medicijn die na `t` minuten in het bloed van de patiënt is opgenomen.

a

Is de grafiek van `A` als functie van `t` dalend of stijgend?
Hoe zie je dat aan de formule?

b

Geef een formule voor de asymptoot van de grafiek van `A` .

c

Laat zien dat er geen sprake is van exponentiële groei.

d

Na hoeveel minuten is `75` % van de maximale hoeveelheid medicijn in het bloed opgenomen?

verder | terug