Exponenten en logaritmen > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Uitleg

Hier zie je de grafiek van de exponentiële functie `y = 6*1,5^t` .
Er is sprake van exponentiële groei met beginwaarde `6` en groeifactor `1,5` . Elke toename van `x` met `1` betekent dat de hoeveelheid `1,5` keer zo groot wordt. Elke afname van `t` met `1` betekent dat de hoeveelheid door `1,5` wordt gedeeld. De uitkomsten naderen naar `0` , maar blijven toch altijd positief. De lijn `y=0` is de horizontale asymptoot van de grafiek.

Ook de functie `y = 6*1,5^t + 2` is een exponentiële functie.
Maar nu is er van exponentiële groei geen sprake.
De grafiek van `y = 6*1,5^t` is `2` omhoog geschoven.
De lijn `y=2` is nu de horizontale asymptoot.

Bij `y = 6*1,5^t` is er sprake van een vaste verdubbelingstijd: hoe groot de hoeveelheid op zeker moment ook is, er telkens evenveel tijd nodig om het dubbele te krijgen, namelijk ongeveer `1,71` tijdseenheden.
Bij `y = 6*1,5^x + 2` is dat niet het geval.

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de exponentiële functie `y = 6*1,5^t` in de Uitleg .

a

Hoe kun je aan de groeifactor zien dat de grafiek stijgend is?

b

Wat gebeurt er met de `y` -waarde als `t` met `1` toeneemt?
En als `t` met `1` afneemt?

c

Wat gebeurt er met de `y` -waarde als `t` oneindig groot wordt?
En als `t` oneindig klein (hele grote negatieve getallen) wordt?

d

Op welk tijdstip `t` zit `y` voor het eerst minder dan `10^(text(-)6)` van `0` af? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

e

Bereken de verdubbelingstijd die hoort bij deze exponentiële groei.

f

Laat zien dat deze verdubbelingstijd niet afhangt van de `y` -waarde waar je mee begint.

Opgave 2

Bekijk de grafiek van de exponentiële functie `y = 6*1,5^t + 2` in de Uitleg .

a

Hoe kun je aan de groeifactor zien dat de grafiek stijgend is?

b

Waarom is er nu geen sprake van exponentiële groei?

c

Wat gebeurt er met de `y` -waarde als `t` oneindig groot wordt?
En als `t` oneindig klein (hele grote negatieve getallen) wordt?

d

Op welk tijdstip `t` zit `y` voor het eerst minder dan `10^(text(-)6)` van de horizontale asymptoot af? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

e

Waarom valt er nu geen verdubbelingstijd te berekenen?

Opgave 3

Neem eens aan, dat je een glas met water van `70` °C in een kamer met een temperatuur van `20` °C zet.
Volgens de warmtewet van Newton neemt het temperatuurverschil met de omgeving met een vast percentage per uur af. Neem aan dat dit met `60` % per uur is.

a

Hoeveel graden is de watertemperatuur na `1` uur?

Neem aan dat `T` de temperatuur in °C en `t` de tijd in uren is.

b

Waarom is de formule `T = 70*0,4^t` geen goede formule voor dit afkoelingsproces?

c

Bedenk een formule die wel past bij dit afkoelingsproces.

d

Is hier sprake van exponentiële afname, exponentieel verval?

verder | terug