Exponenten en logaritmen > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je de grafiek van y = 2 x , ook voor negatieve waarden van x.

a

Wat gebeurt er met de uitkomst als x met 1 toeneemt?

b

Wat gebeurt er met de uitkomst als x met 1 afneemt?

c

Hoeveel is 2 0 ? Kun je dat verklaren?

d

Hoeveel is 2 - 1 ?

e

Krijg je ooit een uitkomst 0?

Opgave V2

Tot nu toe heb je bij exponentiële functies weinig met mintekens te maken gehad. Toch kun je heel goed een grafiek maken van y = - 2 x , ook voor negatieve waarden van x.

a

Hoe ziet die grafiek er uit?

Maar bekijk nu y = ( - 2 ) x

b

Vul de volgende tabel in:

x 0 1 2 3 4
y
c

Kun je nu bij deze functie een zinvolle grafiek tekenen? Licht je antwoord toe.

verder | terug