Exponenten en logaritmen > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave T1

In 1999 waren er `6` miljard mensen en in 2011 waren dat er `7`  miljard.
Neem aan dat de wereldbevolking exponentieel groeide in die periode.

a

Welke groeifactor per jaar hoort er bij die exponentiële groei?
Met hoeveel procent nam de wereldbevolking jaarlijks toe? Geef je antwoord in tienden van procenten.

b

Ga er vanuit dat de groei van de wereldbevolking vanaf 2011 met diezelfde groeifactor door gaat.
Welke formule kun je dan opstellen voor het aantal mensen `N` afhankelijk van de tijd `t` in jaren?

c

Hoeveel bedraagt de verdubbelingstijd van `N` ?

d

In welk jaar zou volgens dit groeimodel de wereldbevolking de `10`  miljard gaan overschrijden?

Opgave T2

In een glas bevindt zich een liter water dat zojuist nog heeft gekookt. De temperatuur bij inschenken in het glas `t=0` bedroeg `95` °C. Het glas staat in een kamer waarbinnen de temperatuur `20` °C is. De temperatuur `T` in °C van het water daalt volgens de formule

`T = 75*0,9^t + 20`

waarin `t` de tijd in minuten na het inschenken is.

a

Laat zien, dat de temperatuur bij inschenken inderdaad `95` °C bedroeg.

b

Waarom is hier geen sprake van exponentiële afname?

c

Welke formule hoort er bij de horizontale asymptoot?

d

Na hoeveel tijd is de temperatuur lager dan `30` °C? Geef je antwoord in tienden van minuten nauwkeurig.

verder | terug