Exponenten en logaritmen > Logaritmen
123456Logaritmen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip logaritme en enkele eigenschappen ervan kennen;

  • logaritmen berekenen;

  • exponentiële vergelijkingen oplossen met behulp van logaritmen.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële functies, ook met GeoGebra of een grafische rekenmachine;

  • werken met de begrippen macht, grondtal en exponent.

verder | terug