Exponenten en logaritmen > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Voorbeeld 1

Gegeven is de logaritmische functie .

Maak de grafiek van deze functie en los op .

> antwoord

De grafiek zie je hier.

los je zo op:

beide zijden

beide zijden delen door

beide zijden exponentiële functie met grondtal

In de grafiek zie je dat de oplossing van de ongelijkheid is .

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 1 gegeven functie.

a

Welke asymptoot heeft deze functie?
Welke waarden van mag je er invullen?

b

Voor welke waarden van is ?

Opgave 5

Gegeven is de functie .

a

Laat zien dat deze functie te schrijven is als .

b

Los op: . Geef een benadering in twee decimalen.

verder | terug