Exponenten en logaritmen > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Testen

Opgave T1

Een logaritmische functie is gegeven door .

a

Maak de grafiek van deze functie.

b

Welke verticale asymptoot heeft de grafiek?

c

Los op: .

Opgave T2

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte in cm en het (gemiddelde) gewicht in kg voor kinderen tussen en  jaar wordt gegeven door de formule

De constanten en hangen af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt (in één decimaal nauwkeurig).

Mark (8 jaar) en Helen (10 jaar) wonen in Nederland en zijn wat lengte en gewicht betreft gemiddelde Nederlandse kinderen.

a

Mark heeft een lengte van  m en weegt kg. Bereken in gehelen nauwkeurig.

b

Helen is  m lang. Schat haar gewicht in kg.

verder | terug