Exponenten en logaritmen > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Theorie

Een functie van de vorm heet een logaritmische functie.

is het grondtal. Er moet gelden: en

De grafieken van de functies en zijn elkaars terugrekenfunctie en elkaars spiegelbeeld in de lijn .
De karakteristieken van zijn af te leiden uit die van :

  • alleen -waarden boven zijn toegestaan;

  • als is de grafiek stijgend, als dalend

  • de -as is de verticale asymptoot van de grafiek

Alle functies die door transformatie uit kunnen ontstaan, heten logaritmische functies.

verder | terug