Exponenten en logaritmen > Logaritmische schalen
123456Logaritmische schalen

Voorbeeld 1

Zet op de logaritmische schaal de getallen en uit. Lees ook af welke waarden en hebben.

> antwoord

Reken eerst de getallen en om.

  • en hieruit volgt
    Plaats op eenheden boven , dat is tussen en .

  • en hieruit volgt
    Plaats op eenheden onder , dat is tussen en .

Lees nu af:

Opgave 3

Lees het getal op deze logaritmische schaal af.

Opgave 4

Teken een logaritmische schaal met waarden van tot .

a

Geef de getallen , en op deze schaal aan.

b

Een mens is ongeveer meter groot. Geef dit getal op je schaalverdeling aan. Neem aan dat de schaal in meters is gegeven.

c

De Mount Everest is ongeveer meter hoog. Geef dit getal op je schaalverdeling aan.

d

Een amoebe is een ééncellig organisme met een afmeting van tot millimeter. Geef deze getallen op je schaalverdeling aan.

e

Op de schaalverdeling is het getal dat midden tussen en in zit. Bereken in gehelen.

verder | terug