Exponenten en logaritmen > Logaritmische schalen
123456Logaritmische schalen

Voorbeeld 2

Jodium-131 is een onstabiele radioactieve en zeer gevaarlijke stof. Jodium-131 komt van nature niet op aarde voor, maar is wel vrijgekomen tijdens de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. Ook wordt Jodium-131 geproduceerd in een kernreactor om het te kunnen gebruiken in de nucleaire geneeskunde ter behandeling van onder andere schildklierkanker. Jodium-131 heeft als eigenschap dat het "vervalt" , er verwijnt steeds een beetje van de stof.
Bekijk de vervaltabel van Jodium-131.

tijd (dagen)
hoeveelheid ( g)

Teken bij deze tabel een grafiek op enkellogaritmisch papier en onderzoek of er sprake is van exponentiële groei (verval).

> antwoord

; het eerste punt komt bij het derde streepje boven .Er is sprake van exponentiële groei, want de punten van de grafiek liggen (bij benadering) op een rechte lijn.

Opgave 5

Bekijk de twee vervaltabellen met daarin de hoeveelheid van stof M en de hoeveelheid van stof P in microgram (g).

tijd (h)
(g)
tijd (h)
(g)

Onderzoek met behulp van grafieken op enkellogaritmisch papier of er sprake is van exponentiële groei.

Opgave 6

Maak een assenstelsel met op de verticale as een logaritmische schaalverdeling, of gebruik enkellogaritmisch papier. Gegeven is nu de functie .

a

Teken de grafiek van in het assenstelsel of op het enkellogaritmische papier.

b

Lees uit de figuur de waarden van af waarvoor .
Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug