Exponenten en logaritmen > Logaritmische schalen
123456Logaritmische schalen

Testen

Opgave T1

Teken een getallenlijn met een logaritmische schaalverdeling (neem deze figuur over).

a

Welk getal hoort bij het pijltje?

b

Teken een pijltje dat hoort bij het getal .

c

Geef aan waar en waar moeten staan. Doe dit ook bij en .

d

Geef ook en aan.

Opgave T2

Bij een biologisch experiment groeit in een vijver een waterplant. De waterplant bedekt een steeds groter deel van het wateroppervlak. Elke week meet men de oppervlakte die de waterplant bedekt. De meetwaarden staan in de tabel.

aantal weken
oppervlakte (dm2)
a

Zet de punten uit op enkellogaritmisch papier.

b

Trek door deze punten zo goed mogelijk een rechte lijn.

c

Van welk type groei is hier sprake? Waar zie je dat aan?

d

Stel een formule op voor de oppervlakte die de waterplant bedekt, afhankelijk van de tijd in weken.

verder | terug