Periodieke functies > Sinusfunctie en cosinusfunctie
12345Sinusfunctie en cosinusfunctie

Oefenen

Opgave 9

Bekijk de grafiek van met .
Los op. Geef je antwoorden afgerond op drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 10

Bekijk de grafiek van met .
Los op. Geef je antwoorden afgerond op drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 11

Geef alle oplossingen.

a

b

c

Opgave 12

Geef alle oplossingen. Rond zo nodig af op drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 13

Maak de grafieken van en in één figuur.
Los op: .

verder | terug