Periodieke functies > Sinusfunctie en cosinusfunctie
12345Sinusfunctie en cosinusfunctie

Voorbeeld 1

Maak de grafiek van op het gebied .

Je kunt met je rekenmachine bepalen dat in drie decimalen nauwkeurig.
Voor welke andere -waarden op het gegeven gebied is de sinus even groot?

> antwoord

Bekijk eerst de grafiek voor , dus binnen de "eerste" periode.

Uit de symmetrie volgt: .

De periode van is .
Daarom geldt dat als .

Op geldt voor:

Opgave 5

Je bekijkt de functie met .

a

Hoeveel periodes zijn er dan zichtbaar?

b

Voor welke waarden van in het gegeven gebied, geldt ? Rond af op drie decimalen.

c

Voor welke waarden van in het gegeven gebied, geldt ? Rond af op drie decimalen.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 1.
Gebruik dezelfde sinusgrafiek.

a

Bepaal afgerond op drie decimalen een waarde van waarvoor .

b

Leg uit welke -waarde binnen dezelfde periode ook dezelfde uitkomst geeft.

c

Los op met .

d

Los op met .

verder | terug