Periodieke functies > Sinusfunctie en cosinusfunctie
12345Sinusfunctie en cosinusfunctie

Voorbeeld 2

Maak de grafiek van op het gebied .

Los op: . Geef je antwoorden in drie decimalen nauwkeurig.

> antwoord

Met je rekenmachine (denk om radialen) vind je: .

Bekijk eerst de grafiek voor , dus binnen de "eerste" periode.

Uit de symmetrie volgt: .

De periode van is .
Daarom geldt dat als .

Op geldt voor:

Opgave 7

Je bekijkt de functie met .

a

Hoeveel periodes zijn er dan zichtbaar?

b

Voor welke waarden van in het gegeven gebied geldt ? Rond af op drie decimalen.

c

Voor welke waarden van in het gegeven gebied, geldt ? Rond af op drie decimalen.

Opgave 8

Bekijk Voorbeeld 2.
Gebruik dezelfde cosinusgrafiek.

a

Bepaal afgerond op drie decimalen een waarde van waarvoor .

b

Leg uit welke -waarde binnen dezelfde periode ook dezelfde uitkomst geeft.

c

Los op met .

c

Los op met .

verder | terug