Periodieke functies > Sinusfunctie en cosinusfunctie
12345Sinusfunctie en cosinusfunctie

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y=cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • werken met de periodiciteit van deze grafieken.

Voorkennis:

  • werken met radialen;

  • een grafiek tekenen met GeoGebra en/of een grafische rekenmachine en dan uit de grafiek `x` vinden, als `y` gegeven is;

  • symmetrie in grafieken gebruiken.

verder | terug