Periodieke functies > Periode, amplitude en evenwichtsstand
12345Periode, amplitude en evenwichtsstand

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de grafieken van `y=a*sin(b*(x+c))+d` tekenen met `x` in radialen;

  • in dergelijke grafieken de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de frequentie van het bijbehorende periodieke verschijnsel benoemen en interpreteren;

  • vergelijkingen van de vorm `a*sin(b*(x+c))+d = p` oplossen.

Voorkennis:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y=cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • werken met de periodiciteit van deze grafieken.

  • een grafiek tekenen met GeoGebra en/of een grafische rekenmachine en dan uit de grafiek `x` vinden, als `y` gegeven is;

  • symmetrie in grafieken gebruiken.

verder | terug