Modelleren > Onderzoeksopdrachten
123Onderzoeksopdrachten

Antwoorden van de opgaven

Opgave A1Elektrisch rijden?
Elektrisch rijden?

Eigen antwoord.
Je zou nog verder kunnen gaan en proberen uit te rekenen welke van beide auto's de grootste ecologische voetafdruk heeft.

Opgave A2Kogelbaan
Kogelbaan
a

Substitueer in .

b

is maximaal als zo groot mogelijk is.
Maak hiervan een grafiek ( in graden) voor . Bij vind je het maximum.

c

De bijbehorende grootste hoogte is .

Opgave A3Kortste weg of snelste weg?
Kortste weg of snelste weg?
a

Eigen antwoord.
Je kunt dit mooier maken door alle gegeven afstanden ook variabel te maken, de afstand van de boer tot de sloot kun je bijvoorbeeld noemen, etc. Dan krijg je een algemene formule voor de afstand die de boer moet afleggen. Wel is het dan veel moeilijker om een minimum te vinden.

b

Eigen antwoord.
Je kunt dit mooier maken door alle gegeven afstanden ook variabel te maken, de afstand van de boer tot de sloot kun je bijvoorbeeld noemen, etc. Dan krijg je een algemene formule voor de tijd die de boer moet onderweg is. Wel is het dan veel moeilijker om een minimum te vinden.

verder | terug