Modelleren > Onderzoeksopdrachten
123Onderzoeksopdrachten

Antwoorden van de opgaven

Opgave A1Elektrisch rijden?
Elektrisch rijden?

Eigen antwoord.
Je zou nog verder kunnen gaan en proberen uit te rekenen welke van beide auto's de grootste ecologische voetafdruk heeft.

Opgave A2Kogelbaan
Kogelbaan
a

Substitueer in .

b

is maximaal als zo groot mogelijk is.
Maak hiervan een grafiek ( in graden) voor . Bij vind je het maximum.

c

De bijbehorende grootste hoogte is .

verder | terug