Modelleren > Onderzoeksopdrachten
123Onderzoeksopdrachten

Antwoorden van de opgaven

Opgave A1Elektrisch rijden?
Elektrisch rijden?

Eigen antwoord.
Je zou nog verder kunnen gaan en proberen uit te rekenen welke van beide auto's de grootste ecologische voetafdruk heeft.

Opgave A2Kortste weg of snelste weg?
Kortste weg of snelste weg?
a

Eigen antwoord.
Je kunt dit mooier maken door alle gegeven afstanden ook variabel te maken, de afstand van de boer tot de sloot kun je bijvoorbeeld noemen, etc. Dan krijg je een algemene formule voor de afstand die de boer moet afleggen. Wel is het dan veel moeilijker om een minimum te vinden.

b

Eigen antwoord.
Je kunt dit mooier maken door alle gegeven afstanden ook variabel te maken, de afstand van de boer tot de sloot kun je bijvoorbeeld noemen, etc. Dan krijg je een algemene formule voor de tijd die de boer moet onderweg is. Wel is het dan veel moeilijker om een minimum te vinden.

Opgave A3Filevorming
Filevorming

Eigen antwoord.
Je zou voor het aantal auto's dat per minuut kan doorstromen afhankelijk van de snelheid in m/s een formule moeten vinden zoals:

Hiervan bepaal je een maximum.

verder | terug