Vlakke figuren > Omtrek en oppervlakte
123456Omtrek en oppervlakte

Testen

Opgave T1

Hier zie je drie figuren, een driehoek `ABC` , een parallellogram `EFGH` en een trapezium `LMNP` met `MN = LP` .

Bereken van elke figuur de omtrek en de oppervlakte.

Opgave T2

Van een driehoek `PQR` is de hoogte op `QR` gelijk aan `12` cm en de oppervlakte is `60` cm2.

Bereken de lengte van `QR` .

Opgave T3

De figuur bestaat uit twee driehoeken. De zijden aan de onder- en de bovenkant van de figuur lopen evenwijdig aan elkaar. De afstandslijnen staan loodrecht op elkaar.

Bereken de oppervlakte van de totale figuur.

verder | terug