Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Toepassen

Aan een ring in een balk zijn drie touwen bevestigd.
Op elk van die drie touwen werkt een bepaalde kracht, het middelpunt van de ring kun je als hun aangrijpingspunt opvatten. De hoofdrichting is de `x` -as die evenwijdig loopt met de balk.

In deze situatie kun je allerlei resultantes berekenen.

Opgave A1

Bekijk het plaatje bij Toepassen .

a

Bepaal de componenten van de krachten `vec(F_1)` , `vec(F_2)` en `vec(F_3)` .

b

Bepaal hiermee de resultante van `vec(F_1)` en `vec(F_2)` en ook de hoek die deze resultante met de positieve `x` -as maakt.

c

Bereken de resultante van `vec(F_1)` , `vec(F_2)` en `vec(F_3)` en de bijbehorende hoek met de positieve `x` -as.

verder | terug