Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Verkennen

Opgave V1

De koers van een vliegtuig is de hoek die zijn vliegrichting maakt met het noorden. Zo’n hoek wordt rechtsom (met de wijzers van de klok mee) gemeten. De verplaatsing van het vliegtuig heeft een richtingshoek (de koers) en een lengte (de afstand). Hij is op te splitsen in een Noordelijke component en een Oostelijke component.

Stel je voor dat de verplaatsing `500` km bedraagt en de richtingshoek `30^@` is.

a

Bereken de Noordelijke component en de Oostelijke component met behulp van sinus en/of cosinus.

b

Bereken ook de Noordelijke component bij een richtingshoek van `120^@` . Waarom is hij negatief?

c

Bij welke richtingshoeken zijn beide componenten negatief?

verder | terug