Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Testen

Opgave T1

Een schip vaart vanuit de haven in `R` een afstand van `120` km met een koers van `340^@` ten opzichte van het noorden.

Hoeveel km is het schip in noordelijk en in oostelijke richting verplaatst?

Opgave T2

Een ander schip vaart vanuit `H` in een rechte lijn. Het zit op zeker moment `34` km ten noorden van `H` en `15` km ten oosten van `H` .

Welke koershoek ten opzichte van het noorden heeft de kapitein aangehouden?
Hoeveel km heeft hij gevaren?

Opgave T3

Een piloot vertrekt met zijn sportvliegtuig van vliegveld `T` en vliegt `2` uur met een constante snelheid van `180` km/h in een koers van `40^@` ten opzichte van het noorden. Daarna verandert hij zijn koers in `160^@` en de snelheid in `150` km/h. Na `1` uur moet hij een noodlanding maken. Over de radio geeft hij aan de verkeersleiding van vliegveld `T` door waar hij is geland en dat hij ernstig gewond is geraakt. Onmiddellijk wordt een helikopter gestuurd.
Bereken de verplaatsingsvector van de helikopter.

verder | terug