Goniometrie > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave A1Oppervlakte van een rechthoek
Oppervlakte van een rechthoek

Van een rechthoek is de omtrek 20 cm en maken de diagonalen een hoek van met elkaar.

Hoe groot is de oppervlakte van die rechthoek? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Opgave A2Bijzonder plaatje
Bijzonder plaatje

Je ziet hier een symmetrische figuur die uit delen van cirkels bestaat.
Alle afmetingen zijn in mm.

Bereken de lengte van in tienden van mm nauwkeurig.

verder | terug