Goniometrie > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Bereken in de volgende figuren alle lijnstukken en hoeken waar een vraagteken bij staat. Bereken de lengtes van de lijnstukken in één decimaal en de hoeken in graden nauwkeurig.

Opgave T2

Er wordt op Cape Canaveral een raket gelanceerd. De raket stijgt km loodrecht op en krijgt dan een koerscorrectie, waarna hij km onder een hoek van met zijn oorspronkelijke richting vliegt. Dan wordt een deel van de raket afgestoten. Dit deel keert onder een hoek van met de vorige vliegrichting terug naar de aarde.

Hoe ver van het vertrekpunt komt dit afgestoten deel van de raket in zee terecht? (Neem voor het gemak aan dat de aarde plat is.)

Opgave T3

Twee krachten van N en N grijpen in hetzelfde punt aan en maken een hoek van met elkaar.

Bereken resultante van beide krachten.

Opgave T4

Bereken alle overige zijden en hoeken van als gegeven is (geef waar nodig benaderingen in twee decimalen nauwkeurig):

a

, en

b

, en

c

, en

d

, en

e

en

Opgave T5

De breedte van een rivier bepaal je vanuit een duidelijk herkenbaar punt op de tegenoverliggende oever. Langs de oever waarop je zelf staat, zet je een lijnstuk van bijvoorbeeld m uit. Vervolgens meet je de hoeken van met en van met . Bereken de breedte van de rivier als en .

Opgave T6

Tussen drie palen die loodrecht op de grond staan, is heel strak een driehoekig zeil gespannen. Paal 1 staat m van paal 2, paal 2 staat m van paal 3 en paal 3 staat m van paal 1. Het zeil is op m boven de grond aan paal 1, op m boven de grond aan paal 2 en op m boven de grond aan paal 3 bevestigd. Bereken de oppervlakte van dit zeil.

verder | terug