Ruimtelijke figuren > Aanzichten
12345Aanzichten

Toepassen

Bouwtekeningen zijn tekeningen die worden gebruikt om iets te kunnen bouwen. Dat kan een kastje, een toestel, een huis, een vliegtuig of wat dan ook zijn... Vaak zijn bouwtekeningen aanzichten en plattegronden met veel details of opengewerkte tekeningen.
Hier zie je een bouwtekening van een nestkast voor steenuilen.

Opgave A1

Bekijk de bouwtekening van de steenuilenkast.

a

In welke eenheid zijn alle afmetingen gegeven?

b

Hoe kun je in de bouwtekening zien dat deze nestkast kan worden opengeklapt?

c

Hoe kun je zien dat deze nestkast een ingang heeft die bestaat uit twee schotten met gaten met een stuk open ruimte er tussen?

d

Teken zelf één zo'n schot op schaal 1 : 2.

e

De twee delen van het schuine dak zijn nergens getekend. Welke vorm en afmetingen hebben die dakdelen?

f

Waarom is hier het maken van een uitslag niet goed mogelijk?

Opgave A2

Hier zie je een andere nestkast. Het voorvlak (met het aanvlieggat) is een rechthoek van 20 cm bij 30 cm. Het achtervlak is een rechthoek van 20 cm bij 35 cm. Het grondvlak is een vierkant. Het schuine bovenvlak is aan de voorkant 2 cm langer dan nodig om het hokje dicht te maken. De invliegopening heeft een diameter van 6 cm.

Maak een passend drieaanzicht op schaal `1:5` .

verder | terug