Ruimtelijke figuren > Aanzichten
12345Aanzichten

Testen

Opgave T1

Van een achtkantig lichaam is het grondvlak A B C D een vierkant met zijden van 8 cm en het bovenvlak E F G H een vierkant met zijden van 4 cm.
Alle zes de opstaande zijvlakken zijn gelijkbenige driehoeken met benen van 6 cm lengte.
`F` is het snijpunt van de diagonalen van `ABCD` en `S` is het snijpunt van de diagonalen van `EFGH` .
`TS` staat loodrecht op zowel het grondvlak als het bovenvlak.

a

Bereken van deze achtkanter de hoogte T S in één decimaal nauwkeurig.

b

Teken een drieaanzicht van deze achtkanter. Zet weer de letters van de hoekpunten op de juiste plaats in je figuur.

c

Hoe groot zijn de hoeken van de opstaande zijvlakken?

d

Stel je voor dat deze achtkanter massief zou zijn. Hoe groot is dan zijn totale buitenoppervlakte?

Opgave T2

Het zijaanzicht van een kegel is een gelijkbenige driehoek met zijden van `6` , `6` en `4` dm.

a

Hoe ziet een uitslag van deze kegel er uit? Geef ook de belangrijke afmetingen.

b

De kegel wordt geschilderd, de bodem niet. Hoeveel bedraagt de buitenoppervlakte?

verder | terug