Ruimtelijke figuren > Doorsneden
12345Doorsneden

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip kruisende lijnen;

  • een doorsnede van een ruimtelijke figuur met een vlak herkennen en op ware grootte tekenen;

  • doorsneden gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.

Voorkennis:

  • de verschillende ruimtelijke basisfiguren;

  • gelijkvormigheid, de stelling van Pythagoras en goniometrie toepassen in ruimtelijke figuren;

  • aanzichten gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.

verder | terug