Ruimtelijke figuren > Oppervlakte en inhoud
12345Oppervlakte en inhoud

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de oppervlakte en de inhoud van de ruimtelijke basisfiguren berekenen;

  • werken met lengte-, oppervlakte- en volumevergrotingsfactoren.

Voorkennis:

  • de verschillende ruimtelijke basisfiguren;

  • gelijkvormigheid, de stelling van Pythagoras en goniometrie toepassen in ruimtelijke figuren;

  • aanzichten en doorsneden gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.

verder | terug