Ruimtelijke figuren > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Hieronder zie je een boombank die bestaat uit zes gelijke delen waar je op kunt zitten. De regelmatige zeshoek die de buitenrand van deze boombank voorstelt heeft zijden van 120 cm. De regelmatige zeshoek die de binnenrand van deze boombank voorstelt heeft zijden van 80 cm.

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van deze boombank? Geef je antwoord in cm2 nauwkeurig.

Opgave T2

Hieronder zie je twee foto’s van een ijsje. Het model van het ijsje past precies in een balk A B C D . E F G H , waarvan de vlakken A B C D en E F G H vierkant zijn. Het model bestaat uit vier even grote, gelijkbenige driehoeken. In deze driehoeken geldt A F = A H = C F = C H = 9,8 cm en A C = F H = 6 cm. Voor het maken van de verpakking wordt eerst een uitslag getekend en daarna de oppervlakte uitgerekend.

a

Maak zelf zo'n uitslag en zet de hoekpunten op de juiste plek.

b

Bereken de oppervlakte van deze uitslag in cm2 nauwkeurig.

c

Bereken de grootte van `/_ AFC` in graden nauwkeurig.

Opgave T3

Een groot blik verf heeft een diameter van `24` cm en een hoogte van `30` cm. De gebogen zijkant van het blik is geheel bedekt met papier. Daarop staat (behalve de noodzakelijke informatie) de naam van de fabrikant met letters van wel `12`  cm hoog.

a

Hoeveel liter verf past er in zo'n blik?

b

Hoeveel cm2 papier gaat er om dit blik?

c

Er zijn ook blikken waarvan alle afmetingen maar half zo groot zijn.
Hoe groot is dan het stuk papier dat er omheen gaat en hoe groot worden de letters van de naam van de fabrikant als die naar verhouding worden verkleind?

Opgave T4

Gegeven is een balk A B C D . E F G H met A B = B C = 10 en A E = 12 cm. Punt P is het midden van ribbe E H en punt Q is het midden van ribbe H G .

a

Waarom zijn A P en C Q snijdende lijnen?

b

Waarom zijn A P en C G kruisende lijnen?

c

Bereken de oppervlakte van de doorsnede A C Q P van een vlak met de gegeven balk.

d

Bereken de hoeken van de doorsnede A C Q P .

Opgave T5

Bekijk de afbeelding met een woonhuis van het Guragevolk in Ethiopië, dat bestaat uit een cilinder en een kegel. Het vooraanzicht van zo'n woonhuis is afgebeeld.

De dakbedekking loopt wat langer door, waardoor de diameter van de dakbedekking `5,2` meter is.

Bereken de oppervlakte van het woonhuis. Tel de vloer daar niet bij mee.

Geef het antwoord in een geheel aantal m2.

Opgave T6

Met betonnen elementen kunnen zandbakken van verschillende vormen worden gemaakt. In de foto hieronder zijn vier elementen aangegeven.

Van zo'n element is hiernaast een bovenaanzicht getekend, met de maten erbij. De hoogte van elk element is 65 cm.

a

Hoeveel cm3 beton is er voor elk element nodig?

Om de elementen tegen graffiti te beschermen wordt het hele element in de fabriek met een vloeistof behandeld.

b

Bereken in gehele cm2 nauwkeurig de oppervlakte die per element behandeld moet worden. Schrijf je berekening op.

verder | terug